E-posta - Faks:
yapikontrol@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Yapı Kontrol Müdürlüğü: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1 bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9/2 maddesi hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisi’nin 01/03/2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde, Sağlıklı Kentleşmeyi sağlamak adına 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesi gereğince ruhsatsız yapı işlemleri ve tehlikeli yapı işlemleri;

1.      3194 sayılı İmar Kanunun 32, 34, 39, 40 maddeleri gereğince tehlikeli kazı, inşaat,

2.      775 sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi gereğince kamu alanlarına yapılan işgaller,

3.      2981 sayılı İmar Affı Yasası gereğince hak sahipliği tespiti ve aynı yasa kapsamında Yapı Kullanma izni verilmesi

4.      6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapı onayı ve yıkım ruhsatı düzenlenmesine ilişkin işlemler ve yıkım işlemleri yapılmaktadır.

 

Müdürlüğümüz;  İdari İşler Birimi, Yapı Kontrol İşleri (imar affı görmüş olanların tespiti ), Yapı Güvenliği-Riskli Yapı ve Yıkım İşleri Biriminden oluşmaktadır.