E-posta - Faks:
info@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığı'nca 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Belediye Meclisimizin 01.05.2007 tarih ve 2007/35 sayılı kararı ile unvan değişikliği yapılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak personel mevzuatıyla ilgili tüm yasaları uygulama, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, gereğinde yerel yönetimler genel müdürlüğü ve hukuk işleri müdürlüğü görüşüne başvurma, 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi personelin özlük hakları ile ilgili maaş, terfi, intibak, izin, disiplin cezaları, nakil işleri ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Nitelikli insan kaynağı yaratmak başta olmak üzere bu amaçla hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, organize etmek ve yürütmek; tüm birimlerin uyum içinde ve takım ruhu anlayışı ile çalışabilmesi için istihdam yönetimi, yıllık işgücü planlaması ve organizasyonunu yapmak, belediyemiz personellerinin her türlü kadro, atama, özlük, emeklilik işlemlerini yerine getirmek, görev alanı ile ilgili mevzuatı izlemek ve diğer birimlere insan kaynakları yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek müdürlüğümüz sorumluluk alanına girmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, sorumluluk ve yetki alanına giren bu görevleri, mevcut mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, performans yönetimi, stratejik yönetim, benchmarking (kıyaslama) gibi modern yönetim tekniklerini kullanarak; kalite, verimlilik ve sürekli öğrenmeyi ilke edinerek yerine getirmektedir.  


MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ

1- Özlük İşleri Şefliği,

2- Evrak Kayıt, Eğitim ve Kalite İşleri Şefliği,

3- Maaş Tahakkuk İşleri Şefliği,