ASKER YARDIMI

MUHTAÇ ASKER AİLELERİ YARDIMI

-4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun gereğince Gaziemir Belediyesi Encümeninin inceleme ve onayına sunulan asker aile yardımı taleplerine ait işlemlerin yürütülmesi.

Başvuruda İstenen Belgeler;
Başvuruyu yapacak olan kişilerin ikamet etmiş oldukları adresteki muhtarlarından

  • Aile Sicil Belgesi
  • İkametgah Belgesi
  • Fakirlik Belgesi

Görevli Personel Dahili : 1353