Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediye Meclisimizin 06.07.2015 tarih ve 39 No.’lu kararıyla kurulmuş olup 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Dahili Kanunu’nun, 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunu’nun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu’nun ön gördüğü şekilde yetki, görev ve sorunlulukları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

İlçemiz genelinde, bulunan işyerlerinin rutin olarak denetimleri yapılmıştır. Bu kapsamda: çeşitli kurum ve birimlerden gelen yazılara istinaden ilgili iş yerleri Belediyemiz Encümenine sevk edilmiş olup gerekli işlemler yapılmıştır.