E-posta - Faks:
info@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Kurul Müdürlüğümüzce, Gaziemir Belediye Başkanlığı bünyesinde yer alan Müdürlüklerin ve bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin, çalışmalarının ve hesaplarının, hukuki ve mali açıdan denetimi yapılarak, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri yürütülmektedir. Teftiş Kurulu, söz konusu birimlerinin denetiminin yapılması konusunda genel prensipleri de tespit ederek personelin verimli olarak çalışmasını teşvik edici etkin bir denetim sisteminin oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Teftiş Kurulu, Başkanlık Makamı tarafından belirlenen veya onaylanan konularda detaylı, inceleme, araştırma, disiplin soruşturmaları ve denetim çalışmaları yaparak bunların sonucunda türlerine göre düzenlenen raporları, yine Başkanlık Makamına sunmaktadır.

Kurul Müdürlüğü, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında Kaymakamlık ve Valilik Makamlarınca verilen ön inceleme görevleri ile anılan Makamlarca verilen inceleme ve araştırma görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurul Müdürlüğünün görev alanı kapsamında, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizlikleri ve aksaklıklarla ilgili konularda incelemeler ve araştırmalar yapılarak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler hakkında Başkanlık Makamı bilgilendirilerek tekliflerde bulunulmaktadır. Başkanlık Makamının ve Gaziemir Belediyesine bağlı tüm birimlerin uygulamalarda karşılaştıkları çeşitli sorunlara ilişkin sorularına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.