E-posta - Faks:
strateji@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Strateji Geliştirme Müdürlüğü: misyon ve vizyon geliştirme, temel değerler ve ilkeler oluşturma, Stratejik Yönetim ve buna bağlı usul ve esaslar çerçevesinde; Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme, İç Kontrol Sisteminin kurulması ve işletilmesi ile AR-GE çalışmaları ve diğer önemli konularla ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır.