E-posta - Faks:
info@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe Birimi ve Gelir Birimiyle; harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, birim hizmetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, gelirlerin zamanında tahakkuku, gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından, ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden, ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden, birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.