E-posta - Faks:
afetisleri@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANLARI

     09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  kapsamanda belediyemizde, “zorunlu müdürlük” olarak teşkil edilmesi öngörülen “Afet İşleri Müdürlüğü” Gaziemir Belediyesi Meclisi’nin 01.12.2023 tarih ve 2023/88 sayılı belediye meclis kararı ile kurulmuştur.

      Müdürlüğümüz,  ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek her türlü doğal ve doğal olmayan afet ve acil durumlara müdahale edebilecek, önceden belirlenmiş veya planlanmış eylemler doğrultusunda etkin bir önleme ve müdahale yöntemi oluşturmak. Afet ve acil durumların zararlarını azaltıcı, çağdaş ve güncel projeler geliştirmek, modern arama-kurtarma yöntemleri geliştirmek/uygulamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile kentimizi, yurttaşlarımızı ve tüm canlıları afetlere hazırlamak ve bu amaca yönelik çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşları, dış paydaşlar ile koordinasyon içinde çalışmak.


     Müdürlüğümüz, doğal ve doğal olmayan afet ve acil durumlar karşısında; afet ve acil durum farkındalığını artırmak, bütünleşik bir afet-acil durum planını ve organizasyonunu yurttaş katılımını benimser bir anlayışla oluşturmak, afet - acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasına yönelik planlamalar, arama-kurtarma, psiko-sosyal destek, barınma, gıda, sağlık, hijyen vb. alanlarda çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar doğrultusunda belediyemiz müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli - ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirmek, kentimizin ve yurttaşlarımızın afet ve acil durumlara ilişkin mevcut durumlarını tespit ederek yaşadığımız kenti, yurttaşlarımızı ve tüm canlıları afetlere hazırlıklı ve dayanıklı kılmak adına gerekli çalışma ve eğitimleri organize etmek müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır.