E-posta - Faks:
imar@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Gaziemir ilçesi sınırlarında doğa dostu, planlı, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek kentleşmeyi sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaca uygun olarak, yürürlükte bulunan mevzuata ve onaylı imar planlarına uygun olarak; imar durumu, yer seçim belgesi, kitle tasdiki düzenlenmekte, imar durumuna ve ilgili yasalara uygun olarak hazırlanmış proje ve eklerinin incelenmesi sonucu yeni inşaat ruhsatı verilmektedir.  Ruhsatlı binaların tadilatına ilişkin ruhsat, veya yenileme/istinat/iksa/yıkım vb. sebepli ruhsatlar düzenlenmektedir. Ruhsatlandırma sonucu can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak üzere kurulmuş yapı denetim firmalarına ilişkin işlemler yürütülür. Hakediş, seviye tespit tutanağı, işyeri teslim tutanağı, iş bitirme tutanağı vb. yapı denetimine ilişkin mevzuatta belirtilen form ve tutanaklara uygun olarak, taşınmazların denetimini üstlenen firmalar ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Yapı ruhsat ve projelerine uygun olarak tamamlanan taşınmazlara veya ilgili bağımsız bölümlere yerinde tetkik yapılarak yapı kullanma izin belgesi, yapı uygunluk belgesi, baca uygunluk belgesi düzenlenmektedir.