E-posta - Faks:
info@gaziemir.bel.tr
Adres:
Gazi Mahallesi Önder Caddesi No:41 Gaziemir / İzmir

Gaziemir Belediyesini adli ve idari merciilerde temsil etmek, belediye nezdinde dava açmak veya belediye aleyhine idari ve adli mahkemelerde açılan davaları yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Kanunları”, “Tüzükler”, “Yönetmelikler”, “Kanun Hükmünde Kararnameler”, “İçtihatlar”, “Örf ve adet hukuku”, “Belediye Aleyhine Açılan Dava Takip Talimatı ”, ve “Belediyenin Açtığı Dava Takip Talimatı ” çerçevesinde takip etmek ve sonuçlandırmak.