ETÜT PROJE HİZMETLERİ

ETÜT PROJE HİZMETLERİ

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliği’nin 31.Maddesi kapsamında Gaziemir Belediye Meclisi’nin inceleme ve onayına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • İlgili parsel sahibi veya vekili tarafından sunulan dilekçe (Vekili ise vekaletname)
 • Gerekli ise Plan Değişikliğine Muvafakat Belgesi
 • Mevcut İmar Planı
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak, yetki karne grubuna sahip Şehir Plancısı tarafından (pafta boyutunda) hazırlanmış ve imzalanmış Öneri İmar Planı ve Açıklama Raporu (6 adet)
 • İlgili parsel/parsellere ait yeni tarihli tapu veya tapu kaydı
 • İlgili parsel/parsellere ait mevcut imar planı ile uyumlu imar durumu
 • İlgili parsel/parsellerde bina varsa Aplikasyon Krokisi
 • Meclis Tetkik Ücreti Dekontu
 • Plan yapımını yükümlenen müellife ait bilgi ve belgeler (Sicil Durum Belgesi, Karne Grubu)
 • Plan onaylandıktan sonra 2 adet belediyece hesaplanan Değer Artış Payı Raporlama Bedeli’nin belediyeye yatırılması

Görevli Personel Dahili: 1151, 1152, 1153, 1156, 1158

 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi kapsamında Gaziemir’e ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan/Planlarının plan suretlerinin talep sahibine sunulması

 

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe
 • İmar Planı Sureti Ücreti Dekontu

Görevli Personel Dahili: 1154, 1155, 1158

 • Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ndan önceki İmar Planı/Planlarının arşiv incelemesi yapılarak talep sahibine sunulması

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Tetkik Ücreti Dekontu

 

Görevli Personel Dahili: 1154, 1155,1158