Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usulleri ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilan olunur

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce onaylanmak üzere teklif edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usulleri ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 01.12.2023 tarih ve 85/2023 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.