Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Çalışma Usulleri ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilan olunur

Bilgi İşlem Müdürlüğünce onaylanmak üzere teklif edilen Afet İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usulleri ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 03.01.2024 tarih ve 06/2024 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.