Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Veterinerlik Hizmetleri

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMETLERİ

         2009-2012 FAALİYETLERİ:

         Günümüzde TEK SAĞLIK konseptine uygun olarak faaliyet yürüten Veterinerlik mesleği yaptığı koruyucu hekimlik çalışmaları ile insan, çevre ve toplum sağlığının korunmasına hizmet etmektedir. Sağlıklı hayvanlardan elde edilen besinler sağlıklı bireylerin ve toplumların oluşmasında ne kadar önemliyse, ortak çevrenin parçası olan ve her köşede rastladığımız sokak hayvanlarının sağlıklı bir biçimde yaşatılarak çevre sağlığının korunması aynı derecede önem arz etmektedir. Bu hizmetin görülmesi STK.lar, Merkezi idare, Gönüllüler ve Belediyelerden oluşan birçok kesimin içinde olduğu bir yapılanma gerektirmektedir. Yapılanmadaki en önemli aktör ise 5199 Sayılı Yasada belirtildiği üzere belediyelerdir. Belediyeler konuya yaklaşımları ölçüsünde toplum ve çevre sağlığının korunmasına hizmet etmektedir. Gaziemir Belediyesi Yönetimi 2009 yılında göreve geldiğinden bu yana Veteriner Sağlık Hizmetlerine verdiği önem sebebi ile aşağıda belirtildiği üzere hem insan kaynaklarına hem de fiziki ve teknolojik alanlara yatırım yapmış, son olarak konuya verdiği öneme istinaden 2013 yılı itibarı ile birim hizmetlerini müdürlük seviyesine çıkarmıştır.
         2009 yılında zabıta müdürlüğüne bağlı olarak çalışan veterinerlik biriminde 1 büro ve  hijyenik olmayan bir barakada sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyordu. Burada yasalara aykırı  olarak sürdürülen ve bilimsel olmayan bu uygulama bırakılarak 2011 yılında sonuçlanan çalışmalarla Veterinerlik Birimi fiziki ve teknik  olarak Gaziemire yakışan bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu kapsamda 01.03.2011 tarihinde  muayene ve aşı odaları ile ameliyathane,  laboratuvar ve idari birimlerden oluşan yeni ve modern veteriner polikliniği faaliyete geçmiştir.  Ayrıca personel desteği sağlanmış, 1 veteriner hekim sağlık personeli denetiminde 1 büro elemanı ve 3 işçi personelle yürütülen veteriner hizmetlerinin daha etkin ve verimli kılınması amacıyla ALO-VET ACİL Şikayet Hattı (274 60 70) açılmış, 1 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknisyeni ve yardımcı hizmetlere 5 işçi den oluşan toplamda 7 personel takviyesi yapılmıştır.

 


 

        Veteriner sağlık hizmetlerinin gelişimini özetlediğimizde;
       
        1-Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu:  İhbar hattı (Alo-Vet: 274 60 70), mail veya şahsen yapılan bildirimler sınıflandırılarak (hasta, yaralı, saldırgan) kayıt formuna işlenir. Formlar yakalama ekibine iletilir. Bildirimde bulunan kişi ile diyalog kurularak olayın tam içeriği öğrenilir. Acil vakalara öncelik tanıyarak sırayla müdahele edilir. Usulüne uygun olarak yakalanan hayvanlar belediye bakımevine getirilerek ''Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine'' kaydedilir.
        Yakalama hizmeti Gaziemir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ile işbirliği halinde ve insani yöntemlerle yapılmaktadır.
        Toplanan hayvanlar ön muayeneden sonra karantinaya alınır. Hasta olanların tedavi ve bakımları yapılır. İşareti (küpesi) olmayan sağlıklı hayvanlar kısırlaştırılır. Operasyon sonrası bakımı yapılarak kuduza karşı aşılanır. Sahiplenme talebi olanlar ilgili forma işlenerek  sahiplendirilir. Talep olmayanlar alındıkları bölgeye tekrar bırakılır. Agresif ve bakıma muhtaç olanlar bakımevinde bırakılır.
       2- Aşılama ve Kayıt: Aşılama kampanyalarımız her yıl bahar aylarında planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bunun için ilan, afiş çalışmaları yanında muhtarlıklar ve belediye web sayfasında duyurular yapılmaktadır. Gaziemir Bölgesi yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve diğer gönüllüler tarafından getirilen uygun yaştaki hayvanlar mahallinde (belirli tarihlerde) ve Belediye Veteriner Polikliniğinde (ay boyunca) aşılanmaktadır. Aşı yapılan hayvanlar küpe numaraları ile ''Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine'' işlenir.

 


 
        Sahipli hayvanların ''Belediye Sahipli Hayvan Kayıt Defterine'' kaydedilmesi yasal bir yükümlülüktür. Bunun içinse geçerli kuduz aşısının yapıldığını gösterir yetkili veteriner hekim tarafından düzenlenmiş sağlık karnesi aranmaktadır. Mikroçip olmayanlara çip uygulanır ve barkod numaraları ''Sahipli Hayvan Kayıt Defterine'' ve sağlık karnesine yazılır. Kliniğimize gelen başıboş hayvanlarda çip taraması yapılmakta ve bu sayede sağlık ve sahiplik bilgilerine ulaşılmaktadır.
3-Muayene ve Tedavi: Polikliniğimizde sadece sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve operasyonları yapılmaktadır. Uzmanlık gerektiren bazı özel uygulamalar ile teşhis ve tanı yöntemleri için  ise  kurum dışından hizmet alınmaktadır.

 

 

       ***Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genelgesi doğrutusunda 2012 yılı Nisan ayından itibaraen Belediye Veteriner Polikliniklerinde sahipli hayvanlara sağlık hizmeti verilmemektedir.
4- Müşahedeye Alma: Kedi veya köpek tarafından ısırılan vatandaşlarımız en yakın sağlık kuruluşuna müracat etmelidir. Isırılan kişi müdürlüğümüze geldiğinde sırasıyla; 
4.1-  Isırılan kişinin kimlik ve adres bilgileri alınır, Konak Kuduz Tedavi Merkezi'ne yazılı olarak bildirilir. Isırılan kişi aşı olması için kuduz tedavi merkezine yönlendirilir.
4.2- Isırılan kişi tarafından teşhis edilen hayvan sahipli ise, sahibinin gözetiminde olmak kaydıyla kuduz müşahede taahütnamesi düzenlenir. Isırılan kişi tarafından teşhis edilen hayvan sahipsiz ise, yakalanarak merkezimizde gözetim altında tutulur.
4.3 - Gözlem süresi ısırılma tarihinden itibaren 10 gündür. Müşahede süresi sağlıklı bir şekilde tamamlandığında müşahede sona erer. Isıran hayvan gözlem süresi içinde ölürse, teşhis için hayvan en kısa zamanda Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderilir. Ertesi gün ilk sonuç geldiğinde kişi ve kurumlar ile paylaşılır.

       5- Eğitim Faaliyetleri:  2011 yılında 5199 sayılı yasada öngörülen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi Hayvan Psikologu ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Tamer Dodurka’ nın katılımıyla gerçekleşmiş ve 45 gönüllüye belge verilmiştir.
       30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde 2. si yapılan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi  ile 20 kişi daha  belge almaya hak kazanmıştır. Talep olması halinde eğitimlerimiz tekrarlanacaktır.
       Sokak Hayvanlarının genel sağlık durumunun izlenmesi, hayvan refahının sağlanması ve korunması çalışmaları, işbirliği içinde olduğumuz bu gönüllüler ile birlikte yürütülmektedir.
       
       Yine “Hayvanları Koruma Haftası” içinde “Bilinçli Hayvan Sahiplenme ve Bakımı konulu eğitim planlanmaktadır. Katılım için telefon, e-posta veya şahsen müracaat edebilirsiniz

       6- Kurban Hizmetleri ve Hayvan Nakilleri: Kurban bayramı öncesinde İl ve ilçe Müftülüklerinin kurduğu komisyonlarda denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Pazara getirilen hayvanların pasaport ve aşı belgeleri kontrol edilmekte, hayvan refahına uygun olmayan durumlarda ilgililer ikaz edilmektedir. Sahibinden kaçan hayvanların uygun yöntemlerle yakalanmaları sağlanmaktadır. Buralardaki yoğun  karasinek üremesine karşı İzmir B.Ş.B. Haşere Mücadele Şefliği ile işbirliği yapılmaktadır.
       Hayvan nakillerine özgü belgeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe Müdürlükleri tarafından düzenlenir. Ancak ilçe içi nakillerde ve zati ihtiyaç için nakledilen (kurbanlık, adaklık vb.) hayvanlar için pasaportlarındaki ilgili bölüm Belediye Veterineri tarafından onaylanır.

      7- Sahiplendirme Çalışmaları: Belediye bakımevlerindeki hayvanların sahiplenilmesi amacıyla afiş, pankart vb. araçlar kullanılarak duyurular yapılmaktadır. Ayrıca belediyemiz web sayfasında özendirici görseller kullanılarak konu gündemde tutulmaktadır.

 

       *** Bakımevinden yasal yolla sahiplenilen hayvanların aşı ve tedavileri belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

        8- Haşere Mücadelesi: Bilindiği üzere Metropol ilçelerdeki karasinek, sivrisinek, kemirgen vb. ile mücadele çalışmaları Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütülmektedir. Sivrisineklerin en çok ürediği alanlar olan durgun sularda yani kaynakta ilaçlama prensibini benimseyen İzmir B.Ş.B. ekipleri hem daha etkili ve başarılı bir mücadele yürütmekte hem de havaya sıkılan ilaç ve diğer kimyasallar nedeniyle doğa ve çevremize zarar vermemektedirler. Sizlerde öncelikle kendi yaşadığınız alanlardaki varsa su dolu kapları dökerek veya direne ederek sorunun çözümüne katkı sağlayabilirsiniz. Haşere ile ilgili şikayetlerinizi 274 60 70 no.lu telefonumuza bildirdiğinizde bölgemizdeki bu konuda çalışan ekipler ile irtibat kurulmakta ve şikayet konusu giderilinceye kadar takibi yapılmaktadır.

     9- Denetim ve Kontrol Hizmetleri: Sahipli hayvan şikayetleri zabıta ile beraber yerinde denetlenmekte, ev ve süs hayvanları için kuduza karşı aşılama, belediyeye kayıt ve mikroçip uygulaması kontrol edilmektedir. Çiftlik hayvanları ise işletme belgeleri ve kirleticilik unsurları yönünden değerlendirilmektedir.
      Ayrıca hayvan ve hayvansal ürün satan, kullanan işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetimi aşamasında komisyonlarda görev alınır ve sözlü, yazılı görüş bildirilir.

      10- Diğer Hizmetler :
-Belediyemize ait parklarda sahipsiz hayvanların kullanımı için 25 adet beslenme odağı oluşturulmuştur. Yine bu amaçla 2012 yılında 20 adet otomatik suluk monte edilmiştir. Bunların 2013 yılı içinde daha modern bir yapıya kavuşturulması için  Çalışmalarımız sürmektedir.
-Hayvan bakımevinde bakılan ve sokaktaki sahipsiz hayvanların beslenmesi için 2012 yılında 1500 kg. hazır yem kullanılmıştır. Menderes Deli Ömerli Köyündeki Şopen-Gazi Barınağındaki hayvanların beslenmesini sağlamak amacıyla bir araç marifetiyle Ege Serbest Bölgesi ve Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile bazı okul ve işletmelerden alınan yemek artıkları günlük olarak barınağa ulaştırılmaktadır.

 

         Bu dönem içinde yürütülen toplama, kısırlaştırma, aşılama, muayene-tedavi ve barındırma gibi işlemleri kapsayan  rehabilitasyon çalışmaları faaliyet tablosu aşağıdadır.

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2009-2017 FAALİYET TABLOSU

GAZİEMİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2009-2017 YILI FAALİYET SONUÇLARI
TARİH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                                  (8 AYLIK VERİLER) TOPLAM
BAŞIBOŞ TOPLANAN 496 935 840 845 1280 1792 1894 1856 1398 11336
AŞILAMA 552 935 1411 1386 1584 2392 2290 2267 1323 14140
KISIRLAŞTIRMA YAPILAN 74 254 343 384 510 676 829 824 495 4389
MUAYENE 0 0 927 808 999 1146 1930 1767 2048 9625
SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI 0 0 127 145 130 157 132 164 68 923
YEMEK TOPLAMA (TON) 0 0 0 0 0 175 190 212,5 143,3 720,8

 

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi