Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Cenaze Hizmetleri

Mesai saatleri dışında ölüm raporu verilememesinin yarattığısıkıntı, yeni bir uygulamayla sona erdi. 7 gün 24 saat esasıyla, ölüm raporu, cenazeyol izin belgesi, veraset işlemlerinde kullanılan Mernis Ölüm Formu verilmeyebaşlandı.

Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, defin ruhsatı için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilmesi işlemlerinin yapılması, defin için gerekli işlemlerin yapılmasıdır.

İL DIŞINA  CENAZE NAKİL HİZMETİ VERİLMESİ

Cenaze yakınının belediyemize müraacatı halinde cenazenin şehirler arası naklinin gerçekleştirilmesidir.

Cenaze Nakli İçin Gerekli  Belgeler: 
Nakli gerçekleştirilecek cenazenin Ölüm Belgesi, Yol İzin Belgesi ve Vefat eden kişinin Gaziemirde oturduğunu belgelemek için İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi  alınacaktır.

  • İl dışına yapılacak cenaze nakil hizmeti için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
  • İl sınırları içerisindeki Cenaze Nakilleri İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

CENAZEMİZİ ŞEHİR DIŞINDA DEFNETMEK İSTİYORUZ NE YAPMALIYIZ ?

Cenazenin şehir dışına çıkarılması için çinko tabut alınması ve cenazenin ilaçlanması zorunludur. Bunun için gerekli yönlendirmeyi; Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yapacaktır. (ALO-188’i arayarak öğrenebilirsiniz). Bu işlemlerden sonra Sağlık İşleri Müdürlüğü elemanları tabutu mühürleyerek yol belgesi düzenleyecektir. Yapılacak işlemlerin ayrıntıları için defin belgesi düzenleyen görevlilerden bilgi alabilirsiniz.

CENAZENİN YIKANMASI, KEFENLEME VE GÖMÜ İŞLEMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünden defin belgesi alındıktan sonra yıkama,  kefenleme ve gömü işlemleri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

DEFİN BELGESİ, YOL BELGESİ GİBİ İŞLEMLER İÇİN GAZİEMİR BELEDİYESİ NE  KADAR ÜCRET ALMAKTADIR?


Gaziemir  Belediyesi cenaze işlemlerine yönelik hiçbir ücret almamaktadır.

VEFAT EDEN KİŞİNİN NÜFUSTAN DÜŞMESİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Vefat eden kişinin nüfustan düşme işlemleri, defin belgesi düzenlenmesini takip eden 10 gün içinde Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Vefat eden kişinin yakınlarının bu konuda girişimde bulunmasına gerek yoktur. Veraset işlemleri için defin belgesini düzenleyen elemanlarımıza danışabilirsiniz.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi